Tarieven

De tarieven in de mondzorg worden vastgesteld door de overheid. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt namens de overheid de tarieven en deze zijn voor iedere mondzorgverlener in Nederland gelijk. Wilt u de tarievenlijst van de NZA graag inzien? Klikt u hieronder op de link naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit:
https://www.knmt.nl/sites/default/files/2017-06-22_nza_tb-reg-18609-01_tandheelkundige_zorg.pdf

Wat u vergoed krijgt, kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden of u kunt hierover contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Wij hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars:

  • CZ, Delta Loyd, Ohra.
  • VGZ, IZZ, Univé, IZA, IAK, Caresco, Turien en Co, Aevitea, NV Zorgverzekering UMC
  • Achmea, AGIS, Avéro Achmea, Zilveren kruis Achmea, Interpolis, Prolife, OZF Achmea
  • Zorg en Zekerheid ( en alles wat daaronder valt)
  • Menzis (en alles wat daaronder valt)

Informeer gerust of uw verzekeraar ook onder gecontracteerde zorg valt.

Werk gebitsprothese someren gemert best